WAAROM EEN HUIS-LABEL?

We stellen vast dat veel van onze klanten na afwerking van hun muzikaal product moeite ondervinden met de volgende stap: promotie en beschikbaarheid voor het publiek. 

(bv. het plaatsen op digitiale platform zoals Spotify en Apple Music, hun product bij radiozenders presenteren, enz.)


Er is niets verkeerd aan een release in eigen beheer, maar niet iedereen is vertrouwd met de werking van digitale platforms of kan beroep doen op een netwerk om het product te lanceren. Anderzijds komt een artiest verbonden aan een label 'geloofwaardiger' over.


De vraag werd ons door verschillende klanten gesteld en we hebben besloten hierop in te gaan.

WAT DOEN WE PRECIES?

We geloven dat de beste kansen op succes worden gecreeërd door planmatig te werken. Dit stappenplan is voor iedereen anders en wordt in samenspraak uitgewerkt en uitgevoerd.
Het omvat ondermeer:


 • correcte registratie van de werken bij Sabam
 • ISRC en Barcodes aanvragen en verwerken
 • tracks digitaal ter beschikking stellen op de platforms
 • promo-campagne opzetten en stapsgewijs uitvoeren
 • gerichte mailing naar pers, radio en andere media
 • opvolging


Het aandeel van NLB-Rex in deze acties wordt per klant bekeken.
Overleg is het sleutelwoord.

BRENGT HET WAT OP?

UITERAARD LEVERT HET WAT OP!

Al moet daar meteen aan worden toegevoegd dat er nooit garanties zijn als er puur wordt gemikt op financiële inkomsten.


Het is algemeen geweten dat de verkoop van muziek niet floreert en het bijzonder moeilijk is om als artiest letterlijk slapend rijk te worden. Daar kan een label niets aan veranderen, noch in garanderen. We maken daar dan ook geen enkele belofte in.


Het voordeel van ons label moet vooral worden gezocht in ondersteuning van promotie, contacten leggen en het creëren van kansen door iets op poten te zetten wanneer het product klaar is.


Zonder promotie en een aanbod kan een verkoop (hoe groot of klein dan ook) sowieso niet in gang schieten. We zorgen er dus in eerste instantie voor dat het mogelijk wordt.


ALS ER DAN TOCH GELD BINNENKOMT...

Hoe zit het dan met de verdeling van de opbrengst en royalties?


We zijn er voorstander van om hier geen algemene procedures en percentages aan te koppelen. We willen dit individueel bespreken en per klant bekijken. Open communicatie en goede afspraken.


We houden hierbij rekening met verschillende factoren, zoals:


 • wederzijdse verwachtingen
 • wie investeerde hoeveel
 • gaat het over digitale verkoop of fysische verkoop (cd, vinyl)
 • welk resultaat wordt beoogd
 • staan er nog andere projecten op het plan
 • wat is de termijn van de overeenkomst
 • enz.

VOORWAARDEN

ALGEMEEN

We zien NLB-Rex als onderdeel van NOLOXBOX en daardoor meteen als extra optie/service voor onze klanten. Daarmee bedoelen we:


 • het product (of een belangrijk onderdeel ervan, zoals een video-clip) werd bij NOLOXBOX uitgewerkt
 • we houden het kleinschalig: het is niet de bedoeling om een groot aantal artiesten te vertegenwoordigen zodat we gericht kunnen werken en niemand 'verdwijnt' in de massa
 • we richten deze service op artiesten die hoofdzakelijk eigen composities aan de man willen brengen

WE VERWACHTEN...

Artiesten die gemotiveerd aan de slag willen gaan! Een label kan de nodige inzet van een artiest niet vervangen, dus vragen we: 


 • samenwerking en overleg
 • actieve inbreng in de planning en het uitvoeren
 • bereidheid om tijd te investeren


Artiesten die ernstig willen worden genomen, moeten zichzelf in de eerste plaats ernstig nemen door lid te zijn van SABAM.

Om succesvol met muziek aan de slag te kunnen gaan is dit in alle geval de eerste vereiste.

EN WAT MOET DAT KOSTEN?

ALGEMEEN

Ook op deze vraag kan moeilijk een eenduidig antwoord worden gegeven. Het hangt opnieuw af van een aantal factoren


 • wat is het beoogde doel?
 • hoe hoog ligt de investering, welke initiatieven nemen we?
 • worden er al of niet andere partijen betrokken?
 • hoeveel werkuren kruipen er in de promotie?
 • welke partij (artiest of NLB-Rex) draagt welke kosten?


Er kan dus pas een raming worden gemaakt na overleg.

VASTE KOSTEN VOOR DE ARTIEST

NLB-Rex moet worden gezien als een schakel in de promotie van een afgewerkt product dat door de artiest werd bekostigd.
Wij doen geen financiële investeringen in het productieproces (opnames, mix, mastering), noch in het vervaardigen van fysieke exemplaren (persing).


 • Nog geen lid van SABAM? Levenslang lid zijn van kost op dit moment € 106 (incl. administratiekosten)
 • aanschaf van ISRC en BAR codes
 • werkuren voor plaatsing op digitale platforms en mailings